SPATIAL EVALUATION OF LAND AND SOIL PROPERTIES IN THE EXAMPLE OF NEVŞEHİR PROVINCE, TURKEY

Authors

  • M. Cüneyt Bagdatlı Nevsehir Haci Bektas Veli University, Engineering and Architecture Faculty, Department of Biosystem Engineering, Nevsehir, Turkey https://orcid.org/0000-0003-0276-4437
  • Esra Can Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Science Institute, Department of Environmental Engineering, Nevsehir, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i7.2021.1007

Keywords:

Land and Soil Properties, Geography Information Systems (GIS),, Spatial Mapping, Nevşehir Province, Turkey

Abstract

In this study, some land and soil properties were spatially evaluated with the help of 1/25.000 scaled digital soil maps belonging to Center of province in the Central Anatolia Region, Turkey. Land use capability, large soil groups, soil depths, erosion, slope and spatial distributions of current land uses were carried out in the research. Arc GIS 10.3.1 software, which is one of the Geographic Information Systems (GIS) software, was used for spatial analysis. With a maximum of 262518 in the study area, VI. class lands. Class I cover an area of ​​247 . In terms of large soil groups, and soils are dominant and the area covered by these soils is 450187 . The least area was found to be reddish brown soils with 124 . It has been determined that the least area in the depth classes is A class (greater than 150 cm) soils. In the study area, it is the soil with the maximum C class (50-90 cm) depth. When the land was examined in terms of slope, it was determined that the land with the highest 3rd degree slope (12-20%) was formed. The research area consists of soil structure that can be exposed to the 2nd degree erosion class at most. When the current land uses are examined, it is the garden area with the least usage area in the region and the area it covers is 3400 . It has been observed that the most dry farming areas are located in the study area. It is thought that the results obtained as a result of the study will be the basis for the agricultural studies to be carried out in Center of province.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonymous, (2010). Arc GIS 10.3.1. ESRI Environmental System Research Institute. .

Anonymous, (2019). Nevşehir Tarımsal Verileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü.

Anonymous, (2005). Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı. Tarım ve Orman Bakanlığı. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5403.pdf

Anonyomous, (2000). Sayısal Toprak Haritaları, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, Turkey:

Atalay, İ. (2006). Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası. Meta Basım Matbaa, İzmir. (in Turkish) .

Bağdatlı, M. C. & Arıkan, E. N. (2020). Evaluation of Monthly Maximum, Minimum and Average Temperature Changes Observed for Many Years in Nevsehir Province of Turkey. World Research Journal of Agricultural Science (WRJAS) 7(2), 2326–3997.

Bağdatlı, M. C. & Ballı, Y. (2019). Evaluation with Trend Analysis of The Open Surface Evaporation in Observed for Many Years: The Case Study in Nevsehir Province of Turkey. Recent Research in Science and Technology Journal (11) 2076–5061.

Can, E. (2021). Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi Topraklarında Ağır Metal. Yüksek Lisans Tezi .

Çullu, M. A. (2012). Toprak Etüt Haritalama ve Toprak Yönetimi Gerekliliği. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 1(1), 23–25.

Dengiz, O. & Sarıoğlu, F. E. (2011). Samsun ili bazı arazi özellikleri ve arazi kullanım durumlarının topoğrafik özellikleri ile birlikte CBS analizleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48(1), 55–60.

Engiz, A. M. (2007). Türkiye’de patates tohumluğu üretiminin ekonomik yönden değerlendirilmesi -Nevşehir örneği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .

KANAR, E. & DENGİZ, O. (2015). Madendere Havzası Topraklarında Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü ile Bazı Erozyon Duyarlılık İndeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2(1), 15–27. Retrieved from https://dx.doi.org/10.19159/tutad.74524 DOI: https://doi.org/10.19159/tutad.74524

Mollavelioğlu, Ş. (2009). Sürdürülebilir Tarımın Ölçümü ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi .

Ölgen, K. (2002). Dikili-Çandarlı Kıyılarında CBS ile Çevresel Duyarlılık Derecesinin Belirlenmesi. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı .

ÖZYAZICI, M. A., DENGİZ, O. & İMAMOĞLU, A. (2014). Siirt İli Bazı Arazi ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1(2), 128. Retrieved from https://dx.doi.org/10.19159/tutad.67391 10.19159/tutad.67391 DOI: https://doi.org/10.19159/tutad.67391

Published

2021-08-05

How to Cite

Bagdatlı, M. C., & Can, E. . (2021). SPATIAL EVALUATION OF LAND AND SOIL PROPERTIES IN THE EXAMPLE OF NEVŞEHİR PROVINCE, TURKEY. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 8(7), 90–103. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i7.2021.1007

Most read articles by the same author(s)