SPATIAL ANALYSIS OF SOIL RESOURCES POTENTIAL WITH GIS MAPPING IN THRACE REGION OF TÜRKİYE

Authors

  • M. Cüneyt Bagdatlı Assistant Professor, Department of City and Regional Planning, Faculty of Architecture, Nigde Omer Halisdemir University, Nigde, Türkiye
  • Esra Can Graguated from MSc Programme in Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Institute of Science, Department of Environmental Engineering, Nevsehir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.29121/ijetmr.v10.i2.2023.1296

Keywords:

Spatial Mapping, GIS, Land and Soil Properties, Thrace Region, Türkiye

Abstract

This research was carried out to evaluate the spatial distribution of land use capabilities, current land uses, some geographical data and soil properties by using 1/25.000 scaled digital soil maps in Thrace Region of Türkiye. One of the GIS programs (Arc GIS 10.3.1) in study has been used. In the results of the research; II. class lands (8,046.9 km2) cover the largest area. It was evaluated that the V. class lands (35.1 km2) covered the least area. Dry farming takes place on an area of 12322.4 km2. The vineyard areas cover the least area, and the total area is determined to be 76.75 km2. It has been observed that residential areas are 675.4 km2 and industrial areas are 20.5 km2. The area covered by stony soils was 1399.2 km2 and salty alkaline and poorly drained soils were observed in an area of 3.2 km2. The results obtained from the study were presented to users within a database. The results of the research will provide important contributions to the investor organizations operating in the Thrace Region of Türkiye.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonymous. (2000). Sayısal Toprak Haritaları, [Digital Soil Maps]. Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (in Turkish).

Anonymous. (2005). Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı. Retrieved 16/4/2020 (in Turkish).

Anonymous. (2010). Arc GIS 10.3.1 Software. ESRI, Environmental System Research Institute.

Asan, A., & Yarcı, C. (1993). Trakya'da Botanik Gezileri, Ekoloji Cevre. Dergisi, 2(7), 26-29. (In Turkish).

Atalay, I., & Gündüzoğlu, G. A. (2015). Türkiye'nin Ekolojik Koşullarına Göre Arazi Kabiliyet Sınıflandırılması, meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. İzmir (in Turkish).

Bagdatli, M. C., & Arslan, O. (2020). GIS Mapping of Large Soil Groups, Current Land Use, Soil Depths and Slopes, Soil Erosian in Kırsehir Province of Turkey. World Research Journal of Agricultural Science (WRJAS), 8(1), 265-277. https://doi.org/10.5281/zenodo.4334128.

Bagdatli, M. C., & Arslan, O. (2021b). Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi toprak Özelliklerinin Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla Değerlendirilmesi, 8. Uluslararası KOP bölgesel kalkınma sempozyumu, Bildiriler kitabı. Ekim, (in Turkish), Sects.5-12, 26-28.

Bagdatli, M. C., & Arslan, O. (2021c). Bazı arazi Özelliklerinin Niğde-çiftlik İlçesi Örneğinde Mekansal olarak İncelenmesi, 8. Uluslararası KOP bölgesel kalkınma sempozyumu, Bildiriler kitabı. Ekim, Sects.13-21, 26-28, (in Turkish).

Bagdatli, M. C., & Arıkan, E. N. (2021). Assessment of Some Land Properties by Using GIS in Niğde Province of Turkey. International Journal of Recent Development in Engineering and Technology (IJRDET), 10(11), 1-9.

Bagdatli, M. C., & Can, E. (2020). Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinde Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Değerlendirilmesi, uluslararası Marmara Fen bilimleri kongresi Bildiriler kitabı, 2020, aralık, Kocaeli, Türkiye (in Turkish) ; Sects.75-76, 4-5.

Bagdatli, M. C., & Can, E. (2021b). Spatial Analysis of Soil Resources Potential by Using Geography Information Systems (GIS) : A Case Study from Thrace Region, Turkey. International Journal of Innovative Research and Reviews (INJIRR), 5(2), 45-50.

Bagdatli, M. C., & Öztekin, M. E. (2021). Determination of Land Use Capabilities by GIS Analysis in Nigde Province, Turkey. Eurasian journal of Agricultural Research (EJAR), 5(2), 121-129.

Bagdatli, M. C., & Arslan, O. (2021a). Classification and Mapping of Land Use and Some Soil Properties in Kırşehir Province, Turkey. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 8(8), 81-93. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i8.2021.1022. DOI: https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i8.2021.1022

Bagdatli, M. C., & Can, E. (2021a). Spatial Evaluation of Land and Soil Properties in the Example of Nevşehir Province, Turkey. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 8(7), 90-102. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i7.2021.1007. DOI: https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i7.2021.1007

Bağdatli, M. C., & Ballı, Y. (2021). GIS Mapping of Land Slopes, Soil Depths, Erosian Classes, Large Soil Groups and Some Soil Properties : A Case Study of Kayseri Province in Turkey. Universal Journal of Agricultural Research, 9(5), 166-175. https://doi.org/10.13189/ujar.2021.090503. DOI: https://doi.org/10.13189/ujar.2021.090503

Bozyigit, R. (2020). Seydikemer İlçesi (Muğla) Topraklarının Özellikleri ve kullanımı üzerine bir Değerlendirme, avrupa bilim ve teknoloji. Dergisi, 18, 695-706 (in Turkish). https://doi.org/10.31590/ejosat.702654. DOI: https://doi.org/10.31590/ejosat.702654

Bozyigit, R., & Gungor, Ş. (2011). Konya Ovasının Toprakları ve sorunları. Marmara coğrafya dergisi, 24, (169-200) İstanbul, Türkiye (in Turkish).

Dinc, U., Kapur, S., Akça, E., Ozden, M., Senol, S., Dingil, M., Oztekin, M. E., Kizilarslanoglu, H. A., & Keskin, S. (2001). History and Status of Soil Survey Programmes in Turkey and Suggestions on Land Management. Soil Resources of Southern and Eastern Mediterranean countries. CIHEAM, 263-275.

Dinc, U., Senol, S., Cangir, C., Dinc, A. O., Akca, E., Dingil, M., Oztekin, M. E., Kapur, B., & Kapur, S. (2005). Soil Survey and Soil Database of Turkey. European Soil Bureau, Joint Research Centre, 9, 371-375.

Dingil, M., Oztekin, M. E., & Senol, S. (2014). A Methodological Study on Creating a Digital Soil Map from a Conventional Soil Map Via Gis Without Fieldwork on a Stage Farm in the Eastern Anatolia Region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 23(10), 2501-2508.

Dingil, M., Öztekin, M. E., Akça, E., & Senol, S. (2010). Updating Soil Characteristics of Çukurova Region (Southern Turkey) Using Geographical Information Systems and Ilsen Software. Indian Journal of Agricultural Research, 44(4), 316-320.

Fanning, D. S., & Fanning, M. C. B. (1989). Soil Morphology, Genesis and Classification. John Wiley & Sons, Inc.

Gungor, G., Konyalı, S., & Turan, D. Ç. (2015). Trakya'da Tarla Ürünlerini (buğday, ayçiçeği, Kanola, çeltik) Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik durumu ve Başlıca Gelişmişlik Göstergeleri İtibariyle analizi. bilimsel araştırma projesi sonuç raporu, Namık Kemal üniversitesi. Tekirdağ (in Turkish).

Inan, F. (2019). Ekolojik Koşullara göre arazi kullanım Kabiliyeti Sınıflandırması: Altıeylül İlçesi (Balıkesir). Balıkesir üniversitesi, coğrafya Anabilim Dalı, yüksek lisans tezi. Balıkesir (in Turkish).

Kanber, R., Kırda, C., & Tekinel, O. (1992). Sulama Suyu Niteliği ve Sula mada Tuzluluk Sorunları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yay. No. 21, Ders kitapları Yay, 6. Türkiye (in Turkish) ; S.341, Adana.

Olgen, K. (2002). Dikili-Çandarlı Kıyılarında CBS ile Çevresel Duyarlılık Derecesinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Konferansı, U. 5-8 kasım, 2. Cilt. İzmir (in Turkish).

Ozer, N., & Aslan, C. (2004). Tarımsal drenaj çalışmaları, Sulanan Alanlarda tuzluluk yönetimi sempozyumu Bildiriler kitabı, Sects.59-68, Ankara, Türkiye (in Turkish).

Oztekin, M. E. (2012). Monitoring and Determination of Land Use Types in Large Scale Irrigation Project Areas in Mediterranean Region of Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10(2), 1065-1068.

Oztekin, M. E., & Dingil, M. (2022). Determination of Corn Planting Areas and Yield Forecasting Using Landsat Images. Fresenius Environmental Bulletin, 31(04), 4420-4426.

Oztekin, M. E., & Koca, Y. K. (2011). The Advantages of Quickbird Images for Detailed Soil Survey Studies. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9(3&4), 928-931.

Oztekin, M. E., & Kosar, M. (2021). Gis and Remote Sensing are Used by Multi Criteria Decision Analysis Method to Determine the Landside Sensitive Areas of Malatya Province. Fresenius Environmental [Bulletin], 30(04), 3524-3536.

Oztekin, M. E., Antmen, Z. F., & Onat, B. (2021). Monitoring and Yield Estimation of Soybean Using Satellite Data in North Yüreğir Region. Fresenius. Environmental Bulletin, 30(06A), 6602-6608.

Pekacar, A. Y., & Bagdatli, M. C. (2020). Bazı toprak Özelliklerinin Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla Değerlendirilmesi : İstanbul Anadolu Otoyoluna yakın tarım alanları uygulaması, uluslararası akademik Araştırmalar kongresi, Bildiriler kitabı. Türkiye (in Turkish), aralık, Sects, 87-88, 7-9.

Sensoy, S., Demircan, M., Ulupınar, U., & Balta, I. (2008). Türkiye iklimi, Turkish State Meteorological Service (DMİ), Ankara, Türkiye (in Turkish).

Taban, S., Çıkılı, Y., Kebeci, F., Taban, N., & Sezer, S. M. (2004). Taşköprü yöresinde sarımsak tarımı yapılan toprakların verimlilik durumu ve potansiyel beslenme problemlerinin ortaya konulması. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(3), 297-304 (in Turkish). https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000000910. DOI: https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000000910

Tekes, A. (2017). Atalay Yöntemine göre arazi kullanım Kabiliyeti Sınıflandırması : Manisa Şehzadeler İlçesi, Balıkesir Ünivesitesi, coğrafya Anabilim Dalı, yüksek lisans tezi. Balıkesir (in Turkish).

Downloads

Published

2023-02-14

How to Cite

Bagdatlı, M. C., & Esra Can, E. C. (2023). SPATIAL ANALYSIS OF SOIL RESOURCES POTENTIAL WITH GIS MAPPING IN THRACE REGION OF TÜRKİYE. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 10(2), 1–11. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v10.i2.2023.1296

Most read articles by the same author(s)