THE CULTURE AND IDENTITY PRESERVATION IN THE HUNGARIAN COMMUNITIES

Authors

  • Viktor Wetzl University of Pécs, Faculty of Sciences, Earth Sciences Doctoral School, Hungary https://orcid.org/0000-0002-8399-4092
  • Jenő Palotai University of Pécs, Faculty of Sciences, Earth Sciences Doctoral School, Hungary

DOI:

https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2921

Keywords:

Hungarian Diaspora, Identity Preservation, Language Education, Hungarian School

Abstract [English]

The study aims to give a thorough analysis on the Hungarian language education for the Hungarian Diaspora. After reviewing the relevant literature the authors intend to survey the overall situation, geographical allocation, identity preserving and community organising activity of the cross border Hungarians with a special focus on the history and present trends of the Hungarian language education for the diaspora. As case studies we analyse and compare Hungarian schools from each related continent with a considerable Hungarian diaspora (Australia, North America and Africa) based on their language education and identity preserving activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amastae, J. (1982): Language Shift and Maintenance in the lower Rio Grande Valley of Southern Texas. In: Florence Barkin – Elizabeth A. Brandt – Jacob Ornstein – Galicia (szerk.) Bilingualism and Language Contact: Spanish, English, and Native American Languages. New York – London: Teachers College Press, Columbia University, 320, pp. 261–277.

Androutsopoulos, J. (szerk.) (2014): Mediatization and sociolinguistic change. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG., vol. 36., 557 p. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110346831

Bartha Cs. (2003): A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és oktatása. Letöltve: http://real.mtak.hu/13812/1/kimenet.pdf 2018. március 16. 9 p.

Bartha Cs. (2005): A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 268 p.

Borbély A. (2001): Nyelvcsere. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet. 305 p.

Borbély, A. (2001): A nyelvcsere folyamata és kutatása. Nyelvtudományi Közlemények 98. kötet. pp. 193-215.

Csapó, J. - Trócsányi A. (2007): Sustainability and Tourism in Pécs. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung. Contributions to the topic INTERREG IIIC Project „Ökoprofit International”. Graz, 2006 pp. 143–150

Department of the Premier and Cabinet (2017): Ethnic schools Forrás: https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/schools/choosing-a-school/ethnic-schools 2017. december 14.

Dorian, N. C. (1981): Language Death. The Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 206 p. DOI: https://doi.org/10.9783/9781512815580

Edwards, J. (1985: Language, Society and Identity. Oxford: Basil Blackwell. 256 p.

Feischmidt M. (2007): A megalapozott elmélet. In: Kovács Éva (szerk.) Közösségtanulmányok. Módszertani jegyzet. PTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék. Pécs-Budapest: Néprajzi Múzeum, REGIO könyvek, pp. 234– 242.

Fejős Z. (1991): Az anyanyelvi oktatástól az etnikus kultúra átörökítéséig. (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutató Központ Kisebbségkutató Intézet, 184, pp. 7–40. Forrás: http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/magyarsagkutatoevkonyv/evkonyv1990_91.pdf 2017. december 22.

Fenyvesi, A. szerk. (2005): Hungarian language contact outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language. Amszterdam: John Benjamins Publishing, vol. 20, 424 p. DOI: https://doi.org/10.1075/impact.20

Fishman, J. A. (1966): Language loyalty in the United States: The maintenance and perpetuation of non-English mother tongues by American ethnic and religious groups. Mouton, The Hague. 478 p.

Gal, S. (1979): Language shift: Social Determinants of Linguistic Change in Bilingual Austria. New York-San Francisco-London, Academic Press. 213 p.

Gal, S. (1991): Mi a nyelvcsere és hogyan történik? Regio – Kisebbségtudományi Szemle 2. évf. 1. sz. pp. 66-76.

Gárdosi R. (2014): A clevelandi magyar nyelvoktatás múltja és jelene. pp. 58-67. Forrás: http://epa.oszk.hu/01400/01467/00012/pdf/EPA01467_thl2_2014_2_058-067.pdf 2017. december 22.

Gazsó D. (2016): A magyar diaszpóra fejlődéstörténete. Kisebbségi Szemle 1. évf. 1. sz. pp. 9-35.

Grenoble, L. - Whaley, L. szerk. (1998): Endangered Languages: Language Loss and Community Response. Cambridge, Cambridge University Press. 380 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139166959

Grin, F. (1999): Market Forces, Language Spread and Linguistic Diversity. In: Kontra, M. et al. pp. 169-186.

Grosjean, F. (1984): Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism. Harvard University Press. 384 p.

Haugen, E. (1972): The stigmata of bilingualism. In: Dil, A. S. szerk. The Ecology of Language. Essays by Einar Haugen, Stanford, Stanford University Press. pp. 307-344.

Henry, M.- Carroll, F. - Cunliffe, D. - Kop, R. (2017): Learning a minority language through authentic conversation using an online social learning method. Computer Assisted Language Learning. pp. 1-25.

Jarjabka Á. (2012): Kultúramenedzselési ismeretek. Pécs: Carbocomp Nyomda, 3. kiadás 279 p.

Keményfi R. (2011): A nemzeti tér építésének lokális útjai, mitikus képzetei és térképi megjelenítésének formái. MTA Doktori értekezés, Debreceni Egyetem, 359 p.

Kloss, H. (1966): German-American language maintenance efforts. In: Fishman, Joshua A. — Nihirny, V. — Hoffman, J. — Hayden, R. szerk. (1966): Language Loyalty in the United States. The Hague, Mouton. pp. 206-252.

König, M. (1999): Cultural Diversity and Language Policy. International Social Science Journal vol. 51. no. 161. pp. 401-408. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2451.00208

Krauss, M. (1998): The scope of the language endangerment crisis and recent response to it. In: Matsumura, K. szerk. (1998): Studies in Endangered Languages. Tokyo: Hituzi Syobo. pp. 108-109.

Kuncz E. (1998): Magyarok Ausztráliában. Budapest, Teleki László Alapítvány. 250 p.

Kvale, S. (2005): Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest: Jószöveg Műhely, 288 p.

Lanstyák I. - Simon Sz. - Szabómihály G. (1999): Nyelvpolitika a kisebbségi oktatásban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 1. évf. 1. sz. pp. 89-98.

Lanstyák I. (2000): A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest – Pozsony: Osiris–Kalligram–MTA Kisebbségkutató Műhely. 368 p.

Magyarország Nagykövetsége Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/YU/hu/Konzuliinfo/tajekoztato_honositasi_eljarasrol.htm 2017. július 1.

Németh Sz. (2008): Hétvégi magyar iskolák az USA-ban – 2008 (Interjú- és dokumentumelemzés). In: Papp Z. A. (szerk.) Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Budapest: Magyar Külügyi Intézet, 431, pp. 266–300.

Nora, P. (2003): Emlékezet és történelem között. Múlt és jövő, 14. évf., 4. sz., pp. 3-16.

Palotai J. – Szabó Á. – Jarjabka Á. (2017): The identity preserving efforts of the Hungarian siaspora in Australia through the example of the Hungarian Community School in Adelaide. Civil Szemle 14. évf., 3. sz., pp. 87- 103.

Papp, S. M. (1981): Hungarian Americans and Their Communities of Cleveland. Cleveland Ethnic Heritage Studies. Cleveland: Cleveland State University, 324 p.

Péntek J. (2000): A nyelv ritkuló légköre. Kolozsvár: Komp-Press, 290 p.

Sándor A. (2000): Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. Pozsony: Kalligram, 173 p.

Skutnabb-Kangas, T. (1999): Linguistic Diversity, Human Rights and the “Free” Market. In: Kontra, M. - Phillipson, R. - Skutnabb-Kangas, T. - Várady, T. (1999): Language: A Right and a Resource. New York: Central European University Press, 329, pp. 187-222.

Skutnabb-Kangas, T. (2000): Linguistic Genocide in Education — or Worldwide Diversity and Human Rights? New Jersey: Lawrence Erlbaum 824 p.

Somogyi F. (szerk.) (1989): Emlékkönyv. Az Egyesült Magyar Alap húszévi működéséről 1968–1988. Cleveland, Ohio, 56 p.

Szabó, Á. (2017): Hungarian Community School Adelaide. Forrás: The Ethnic Schools Association of South Australia Inc. http://admin.mailo.com.au/t/ViewEmail/r/D0D001E336FBC50F2540EF23F30FEDED/23EF4B1ABE29A4B063B21DE8DA818551 2017. december 28.

Szentkirályi E. (2013): Hungarians in Cleveland 1951-2001: Then and now. Doktori értekezés, Debreceni Egyetem, 179 p.

Szentkirályi E. (szerk.) (2008): Clevelandben még élnek magyarok? Visszaemlékezések gyűjteménye. Cleveland: Cleveland Cserkész Regös Csoport, 175 p.

Szépe Gy. (1999): The position of Hungarians in Romania and Slovakia in 1996. Nationalities Papers 27. évf., 1. sz., pp. 69-93. DOI: https://doi.org/10.1080/009059999109190

Tabouret-Keller, A. (1968): Sociological factors of language maintenance and shift: a methodological approach based on European and African examples. In: Fishman, Joshua A. – Ferguson, Charles A. – Das Gupta, J. (eds.), Language problems of Developing Nations. New York: John Wiley and Sons, Inc., 521, pp. 107–118.

Tálas T. (2015): Szentkirályi Ödön bácsi mesél a Magyar Iskoláról. Forrás: Bocskai Rádió https://www.bocskairadio.org/szentkiralyi-odon-bacsi-mesel-a-magyar-iskolarol/ 2017. december 22.

Taylor, P. J.–Flint, C. (2000): Political geography. Prentice Hall, 412 p.

Universidade de São Paulo (2018): Az iskola belső anyaga

Vers R.-Wetzl V.-Reményi P. 2017: A magyar kisebbségi kultúra és intézményei a Nyugat-Bácskában – Zombor és Kúla. In: Mediterrán és Balkán Fórum, 10 évf., 3. Szám, pp. 15-28.

Downloads

Published

2021-02-09

How to Cite

Viktor, W., & Jenő, P. (2021). THE CULTURE AND IDENTITY PRESERVATION IN THE HUNGARIAN COMMUNITIES. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 9(1), 257–270. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2921