NUMERICAL ANALISIS OF THE STRAINS AND STRESS STATES REINFORCED CLAY BRICK MASONRY WALLS HORIZONTALLY SHEARED

Authors

  • Radosław Jasiński Building Structures Department, Silesian University of Technology, Poland

DOI:

https://doi.org/10.29121/ijetmr.v5.i8.2018.277

Keywords:

Reinforced Masonry Structures, Horizontal Shear Wall, FEM Analysis, Discrete Micro Model, Interface Element, Willam-Warnke Model

Abstract

This paper presents the results: stress and strain of bed joints mortar, masonry units, reinforcement bars and mechanism of cracking of numerical simulations using ANSYS of reinforced brick wall in the horizontal shear. Willam-Warnke (WW-5) failure criterion for mortar and bricks and Huber-Mises-Hencky (HMH) plasticity surface for bed joints steel reinforcement (steel smooth bars and truss type reinforcement) has been used. Coulomb-Mohr (CM) criterion in the contact surfaces of mortar and bricks have been used in the interface elements. Numerical calculations showed satisfactory convergence of research in the patterns of cracking; and the load-strain relationship was similar to the results of research with regard only to the cracking time. Destructive force numerical models Hu,cal correspond to the forces observed at the first cracks in the walls Hu,mv. Reduction of transverse and longitudinal deformation of mortar bed joints have been reported in the immediate vicinity of the bars, and the reduction of the main stress of the bricks is reported in the case of the use reinforcement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lourenço P.B., Rots J.G., Blaauwendraad J.: Two Approaches for the Analysis of Masonry Structures: Micro and Macro-Modeling. Heron. Vol. 40, No. 4, 1995, pp. 313 ÷ 340.

Lourenço P.B.: Two Aspect Related to the Analysis of Masonry Structures: Size Effect and Parameter Sensibility. TNO. Building and Construction Research 1997.

Lourenço P.J.B.B.: Computational Strategies for Masonry Structures. PhD Thesis. Delf University Press. 1996.

Shing P.B., Cao L.: Analysis of Partially Grouted Masonry Shear Walls. U.S. Department of Commerce National Institute of Standard and Technology Building and Fire Research Laboratory. Gaithersburg, MD 20899. Report NIST GCR 97-710, 1997.

Sieczkowski J., Szołomicki J.: Metody komputerowej analizy konstrukcji murowych. Inżynieria I Budownictwo Nr 7 / 1998, pp. 376 ÷ 379.

Sieczkowski J., Szołomicki J.: Metody obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sklepień w budynkach gotyckich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1999.

Szojda L.: Analiza numeryczna współdziałania murowanych budynków ścianowych z deformującym się podłożem. Praca Doktorska. Gliwice 2001.

Drobiec Ł.: Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym. PhD Thesis. Gliwice 2004.

Lourenço P.B., Rots J.G.: An Anisotropic Failure Criterion Suitable for Numerical Implementation. Proceedings of 7th North American Masonry Conference, 2 ÷ 5 June 1996, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, pp. 282 ÷ 293.

Lourenço P.B.: Anisotropic Softening Model for Masonry Plates and Shells. Journal of Structural Engineering. Vol. 126, No. 9, September 2000, pp. 1008 ÷ 1016. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2000)126:9(1008)

Szojda L.: Możliwości analizy numerycznej konstrukcji murowej. XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Opole-Krynica 2001. Tom 3, pp. 385 ÷ 392.

Szojda L., Majewki S.: Analiza numeryczna sił wewnętrznych w budynku murowanym pod wpływem deformacji terenu. XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Warszawa-Krynica 2003. Tom 4, pp. 163 ÷ 170.

Kubica J. Ściany z cegły w złożonym stanie naprężenia. PhD Thesis. Gliwice, 1995.

Kubica J.: Numerical Modelling of the Vertical Shearing Masonry Walls. Proceedings of 11th International Brick / Block Masonry Conference, 1997 14 ÷ 16 October, Shanghai, pp. 1229 ÷ 1238.

Ciesielski R.: Wykorzystanie teorii konstrukcji inżynierskich w analizie historycznych budowli zabytkowych. IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Inżynierskie Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych. Kraków 21 ÷ 23 Maja 1998r. Tom III, pp. 57 ÷ 74.

Wrana B.: Metody Numeryczne w analizie konstrukcji budowli zabytkowych. IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Inżynierskie Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych. Kraków 21 ÷ 23 maja 1998, Tom III, pp. 41 ÷ 48.

Wrana B.: Problemy Modelowania i Analizy Numerycznej Murów. V Konferencja NaukowoTechniczna. Inżynierskie Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych. Kraków 17 ÷ 19 maja 2000, Tom I, pp. 245 ÷ 258.

Lopez J., Oller S., Onnte E., Lubliner J.: A Homogeneous Constitutive Model for Masonry. International Journal for Numerical Methods in Engineering. Vol. 46, 1999, pp. 149 ÷ 156. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0207(19991210)46:10<1651::AID-NME718>3.0.CO;2-2

Majewski S., Wandzik G., Klemczak B., Szojda L.: Numerical Analysis of Reinforced Masonry Walls Subjected to the Influence of Mining Ground Subsidence. Proceedings of 7th North American Masonry Conference. June 2 ÷ 5, 1996. University of Notre Dame-South Bend, Indiana, USA. Vol. I, pp. 559 ÷ 570.

Merlet J.D.: Reinforced Masonry Made of Hollow Units: Finite Element Modelling, Development and Validation. Wall Structures. 29th Meeting, W23 CIB. Padua, October 1992, pp. 67 ÷ 88.

Cerioni R., Donida G.: A Finite Element Model for the Nonlinear Analysis of Reinforced and Prestressed Masonry Walls. Computers and Structures. Vol. 53, No. 6, pp. 1291 ÷ 1306. DOI: https://doi.org/10.1016/0045-7949(94)90397-2

Jasiński R.:,, Study of reinforced clay brick masonry walls horizontally sheared” 8 th International Masonry Conference, Dresden 2010, pp. 1231 ÷ 1242.

Jasiński R.: Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian murowych ścinanych poziomo. PhD Thesis. Gliwice 2005.

Brencich A., Corradi C., Gambrotta L., Mantegazza G., Sterpi E.: Compressive Strength of Solid Clay Brick Masonry under Eccentric Loading. Proceedings of 6th International Masonry Conference. Proceedings No. 9, London 2002, pp. 37 ÷ 46.

Jäger W., Schöps P.: Numerical Modeling of Masonry Under Shear Loading. Proceedings of 13th International Brick / Block Masonry Conference, 2004 4 ÷ 7 July, Amsterdam.

Drobiec Ł.: FEM micro model of Masonry. 5th International Conference AMCM 2005, GliwiceUstroń, Poland, 2005.

Majewski S.: Mechanika betonu konstrukcyjnego w ujęciu sprężysto-plastycznym. Monografia.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2003 r.

Dialer Ch.: Some Remarks on The Strength and Deformation Behavior of Shear Stressed Masonry Panels Under Static Monotonic Loading. Proceedings of 9th International Brick / Block Masonry Conference, October 1991, Berlin, pp. 276 ÷ 282.

Müller H.: Untersuchungen zum Tragverhalten von Qerkraftbeanspruchtem Mauerwerk. Bruchverhalten und Bruchtheorie, Auswertung bekannter Sherversuche, Zsätzliche Einflüsse bei Windscheiben. Dissertation, Technischen Hochschule Darmstadt, D17, Darmstadt, 1974.

Downloads

Published

2018-08-31

How to Cite

Jasiński, R. (2018). NUMERICAL ANALISIS OF THE STRAINS AND STRESS STATES REINFORCED CLAY BRICK MASONRY WALLS HORIZONTALLY SHEARED . International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 5(8), 20–37. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v5.i8.2018.277